Cenník

Detské centrum /škôlka od 2 do 5 rokov

Vranovská 23, Bratislava V

Cena celková= cena opatrovanie + strava cena

cena opatrovanie (DC,škôlka)

DRUH

služieb opatrovania dieťaťa

OBSAH

služieb opatrovania dieťaťa

ČAS

opatrovania dieťaťa

cena služby opatrovania dieťaťa
CELODENNÉ MESAČNÉ Celý mesiac,pracovné dni 5-10 hodínMedzi 7:00-17:00, 400/mesiac
 CELODENNÉ POLMESAČNÉ 1/2 mesiaca, pracovné dni 10-12 5-10 hodínMedzi 7:00-17:00 350€/polmesiac
POLDENNÉ MESAČNÉ Celý mesiac,pracovné dni 3-5,5 hodínMedzi 7:00-12:30 250€/mesiac
POLDENNÉ POLMESAČNÉ- ½ mesiaca, pracovné dni 10- 12 3-5,5 hodínMedzi 7:00-12:30 200€/polmesiac
HODINOVÉ Nepravidelné

1 – 2 x týždenne

Medzi 7:00-17:00,alebo podľa dohody 7€/hodina
SVIATOK/VÍKEND Podľa dohody 9€/hodina
Mimo otváracích hodín Opatrovanie po 17h pri predplatenom celodennom opatrovaní Po 17:00 6€/hodina 3€/ polhodina
**Hry Montessori v angličtine

výtvarný krúžok

canisterapia

pondelok

streda

štvrtok

16:30-17:30

17:00-18:00

16:00-17:00

6€/ 1 hod
Denný  tábor 5 pracovných dní počas  prázdnin alebo podľa dohody 8:00-16:00

alebo podľa dohody

125€/5 dní opatrovania

26,5€/deň  menej ako 5 dní

18€/poldeň 8:00-12:30

* suma platná od február 2018  *pre prihlásených klientov sa počas školského roka suma nemení
Každý deň neprítomnosti (v čas odhlásený deň dopredu do 20 h) vášho dieťaťa sa odrátavá stravná jednotka.
Pri dlhodobom vymeškaní (včasnom odhlásení deň dopredu do 20h) viac než 1/2 dohodnutého mesiaca sa uplatňuje zľava 50€  z ceny opatrovania z nasledujúcej faktúry.
Zľava pri opatrovaní súrodencov. 10% z ceny opatrovania na druhé dieťa.
Poplatok za služby opatrovania  uhrádza rodič formou preddavku cca 10 dní pred určeným mesiacom.
Platby sa prijímajú v hotovosti, alebo na účet v banke.
Možnosť uplatnenia príspevku vo výške 280 €: Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa

Krúžky sa v lete júl – august nekonajú**

Denný tábor: platí sa vopred celá suma podľa zvoleného počtu dní opatrovania v deň nástupu, pri vymeškaní sa vracia poplatok za vopred odhlásenú stravu a 20% z ceny vymeškaného

STRAVA CENA

DRUH

OBSAH

strava cena

CELODENNÁ Desiata, obed, olovrant 3,50€/deň
POLDENNÁ Desiata, obed 2,80€/deň
HODINOVÁ 1x desiata 0,80€
1x obed 1,90€
1x olovrant 0,80€
ŠPECIÁLNA Špecialná strava +0,50€
Bezmliečna strava +0,50€

PITNÝ REŽIM: filtrovaná voda, čaj.

Strava a opatrovanie sa  odhlasuje iba u pani riaditeľky deň dopredu formou sms/e-mail do 20 hodiny  (na tel. č: 0902 634 123), v opačnom prípade sa účtuje. 

Pridaj komentár