Cenník BA a SC

Detské centrum /škôlka od 2 do 5 rokov BA a SC

Detské centrum /škôlka od 2 do 5 rokov SC

 SENEC Železničná 4

Cena celkovácena opatrovanie + strava cena

cena opatrovanie (DC,škôlka) SC

CENA OPATROVANIE

DRUH OBSAH ČAS CENA
CELODENNÉ-MESAČNÉ Celý mesiac, pracovné dni 5-10 hodín

Medzi 7:00-17:00,

300€/mesiac**
CELODENNÉ -POLMESAČNÉ ½ mesiaca,pracovné dni

6-12 dni

5-10 hodín

Medzi 7:00-17:00

250€/mesiac
POLDENNÉ –MESAČNÉ Celý mesiac,pracovné dni 3-5 hodín

Medzi 7:00-12:00

200€/mesiac**
POLDENNÉ -POLMESAČNÉ ½ mesiaca,pracovné dni

6-12 dni

3-5 hodín

Medzi 7:00-12:00

150€/mesiac
HODINOVÉ Nepravidelné

Adaptačná cena

Medzi 7:00-17:00,alebo podľa dohody 6€/hodina
SVIATOK/VÍKEND Podľa dohody 10€/hodina
Mimo otváracích hodín Opatrovanie pred 7 h. po 17h. Po 17:00 7€/hodina

4/polhodina

 Denný tábor Opatrovanie pracovné dni počas prázdnin bez rezervácie miesta na september

plus sa priráta strava

 medzi  8:00 a 16:00  24€/deň

105€/5 dní

13€/poldeň

BA Mlynské Nivy 34

Cena celkovácena opatrovanie + strava cena

CENA OPATROVANIE

DRUH OBSAH ČAS CENA
CELODENNÉ-MESAČNÉ Celý mesiac, pracovné dni 5-10 hodín

Medzi 7:00-17:00,

350€/mesiac**
CELODENNÉ -POLMESAČNÉ ½ mesiaca,pracovné dni

6-12 dni

5-10 hodín

Medzi 7:00-17:00

300€/mesiac
POLDENNÉ –MESAČNÉ Celý mesiac,pracovné dni 3-5 hodín

Medzi 7:00-12:00

250€/mesiac**
POLDENNÉ -POLMESAČNÉ ½ mesiaca,pracovné dni

6-12 dni

3-5 hodín

Medzi 7:00-12:00

200€/mesiac
HODINOVÉ Nepravidelné

Adaptačná cena

Medzi 7:00-17:00,alebo podľa dohody 7€/hodina
SVIATOK/VÍKEND Podľa dohody 10€/hodina
Mimo otváracích hodín Opatrovanie pred 7 h. po 17h. Po 17:00 10€/hodina

5/polhodina

 Denný tábor Opatrovanie pracovné dni počas prázdnin bez rezervácie miesta na september

plus strava

 medzi  8:00 a 16:00  30€/deň

125€/5 dní

16€/poldeň

Každý deň neprítomnosti (včas odhlásené deň dopredu) vášho dieťaťa sa odrátava strava z ceny budúceho mesiaca.

Pri vymeškaní (včasnom odhlásení) viac než 1/2 dohodnutého mesiaca sa odrátava zľava 50€ z ceny opatrovania z nasledujúcej faktúry.

Poplatok za opatrovanie uhrádza rodič formou preddavku.

Faktúra sa vystavuje cca 10 dní pred určeným mesiacom. Je splatná cca 7 dní od jej vystavenia.

Platby sa prijímajú v hotovosti, alebo na účet v banke.

Možnosť uplatnenia príspevku: Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa.

Cena za týždenný tábor je splatná vopred. Pri vymeškaní a včasnom odhlásení je možné si dni v rámci prázdnin nahradiť.

Aktualizované 19.5.2019

CENA STRAVA

DRUH OBSAH CENA

BA/SC

CELODENNÁ Desiata, obed, olovrant 3,90€/3,50€ deň
POLDENNÁ Desiata, obed 3,20€/2,80€ deň
HODINOVÁ 1x desiata 0,70€
1x obed 2,20€/1,8€
1x olovrant 0,70€
ŠPECIÁLNA Špecialná strava +1,00€
Bezmliečna strava +1,00€

 

Pridaj komentár