Program

 

Denný program

7:00 – 10:00     – príchod detičiek

– osobná hygiena

7:00 – 8:30      – voľné hry

8:30- 9:00        -pohybové hry, gymnastika, tanec, pohybové riekanky

9:00 – 9:30      – osobná hygiena, DESIATA

9:30 – 10:00    –  ranný rozhovor v Elipse, Montessori výuka, hravá angličtina, pedagogicko – didaktická aktivita

10:00- 11:00     –hry na našom detskom ihrisku, Montessori vodné aktivity, canisterapia  aktivity so psikmi

11:00 – 11:30    – prírodovedné hry, čítanie- prezeranie kníh

11:30 – 12:00    – osobná hygiena, OBED

12:00 – 14:00   – relaxačné činnosti – spánok

14:00 – 15:00   – osobná hygiena, OLOVRANT

14:30 – 15:30   – výtvarná činnosť

15:30 – 16:00   – hravá rozcvička, joga pre deti, tanec, pohybové riekanky

16:00 – 17:00   – podľa počasia- pobyt na  našom detskom ihrisku, voľné hry, Montessori vodné hry, polievanie kvetov a okrasnej dreviny

 Vybrané dni 10-11 hod.: edukačné aktivity s canisterapeutickými psíkmi 

14:00 – 17:00   – preberanie detí

Hra je procesom výučby v Mini raji.  Je to dokonalí edukačný prostriedok. Je to hlavná a formatívna jednotka. Jednoznačne , každá pedagogicko – didaktická aktivita je vo svojej podstate hra.

KRÚŽKY prosím nahláste sa  min.deň dopredu e-mailom alebo sms: 6€/ h deti mimo našeho DC – prihlášky deň dopredu na email prosím.

 Edukačné a športové  aktivity s canisterapeutickými psíkmi utorok 10:00-11:00

Letný Montessori ateliérstreda 10-11 hod. : témy fyzikálne javy, hranie s vodou – voda a praktický život, prelievanie, špongiovanie, miešanie farieb, farbenie pipetami, farbenie vodou, hra s penou, roztápanie ľadu, lovenie…OD AUGUSTA AJ V SENCI VO STVRTOK  10 -11 hod.

Júl-august i– prázdniny- slávnosti, výzdoba, balóny, bazén s guľôčkami, súťaže – superstar, miss, talent šou,  hľadanie pokladu – námorníci,

Elipsa: prázdniny, dovolenka, relax, leto zmeny v prírode

-výtvarná  činnosti– maľba na kameň a mušle, hry s vodou- miešanie farieb pipetou, loďka z papiera

-Montessori výuka– ostrov a záliv, cyklus vody, hrádky z vodou- prelievanie, nalievanie( kanvička, džbán -do pohára, krhlička) špongia, ochrana vody

-prírodovedné činnosti– leto- ochrana pre slnečným žiarením, slnko, morské živočíchy, ryby, plazy, život pri vode, Africké  zvieratá, púšť, neživá príroda, ako sa staráme o kvety- ranné polievanie, letné ovocie – melón, čerešne, jahody

-športovo-branné činnosti– voľné hry na dvore, telovýchovné aktivity na dvore, loptové hry, hry s vodou, polievanie kvetov , bublifuk, súťaže, štafetové hry, hry na námorníkov, hľadanie pokladu

JEDÁLNY LÍSTOK

všetky produkty sú vždy čerstvé, určené pre deti a ovocie je ošúpané a nakrájané.- zmeny sú vyhradené- stravu možno odhlásiť do 20 h deň dopredu na tel. č: 0902 634  123

Pridaj komentár