Program a krúžky

                    KRÚŽKY

Výtvarný krúžokdekoračné výrobky – jesenné vence, Halloweenske tekvice-  Vám vyrobia detičky (deti od 3 r. ) spolu s nami. Prosím nahláste sa  už v pondelok na stredu e-mailom alebo sms. Cena: 8€/ 1,3 plus dekoračný výrobok – v čase od 16-17:30  každú stredu v Senci aj v Ba

Športový krúžok: deti (od 3r. ) sa vyšantia  do sýta pri pohybových aktivitách- skákacie koniky, tanec, kruhy, agility prekážková dráha v našom sprievode. Senec: štvrtok 16-17 hod. Cena: 4€/hod. 

Edukačné a športové  aktivity s canisterapeutickými psíkmi BA utorok 15:00-16:00, Senec piatok 15-16 hod. (DETI OD 3 ROKOV) potrebné je prihlásiť sa na email deň dopredu. Cena: 4€/h bližšie info nájdete tu v úvode.

Montessori hernička SENEC streda  15 -16 hod. – potrebné je prihlásiť sa na email. deň dopredu (od 2 rokov. ) Cena: 4€/h prvá zdarma a v sprievode rodiča. 

 

Denný program

7:00 – 10:00     – príchod detičiek

– osobná hygiena

7:00 – 8:30      – voľné hry

8:30- 9:00        -pohybové hry, gymnastika, tanec, pohybové riekanky

9:00 – 9:30      – osobná hygiena, DESIATA

9:30 – 10:00    –  ranný rozhovor v Elipse, Montessori výuka, hravá angličtina, pedagogicko – didaktická aktivita

10:00- 11:00     –hry na našom detskom ihrisku, Montessori vodné aktivity, canisterapia  aktivity so psikmi

11:00 – 11:30    – prírodovedné hry, čítanie- prezeranie kníh

11:30 – 12:00    – osobná hygiena, OBED

12:00 – 14:00   – relaxačné činnosti – spánok

14:00 – 15:00   – osobná hygiena, OLOVRANT

14:30 – 15:30   – výtvarná činnosť

15:30 – 16:00   – hravá rozcvička, joga pre deti, tanec, pohybové riekanky

16:00 – 17:00   – podľa počasia- pobyt na  našom detskom ihrisku, voľné hry, Montessori vodné hry, polievanie kvetov a okrasnej dreviny

 Vybrané dni 10-11 hod.: edukačné aktivity s canisterapeutickými psíkmi 

14:00 – 17:00   – preberanie detí

Hra je procesom výučby v Mini raji.  Je to dokonalí edukačný prostriedok. Je to hlavná a formatívna jednotka. Jednoznačne , každá pedagogicko – didaktická aktivita je vo svojej podstate hra.

Október – jesenná výzdoba- jesenná , piesne, pohybové riekanky, Halloween,

Ranná Elipsa: predstavím sa, téma- ekológia, úcta k starším

výtvarná činnosť, výroba šarkanov a veterných vrtúľ, jesenné motívy, listy- farby, gaštanová fantázia, , výroba z odpadového materiálu

Montessori výuka  predmety a ich tvary , tvary- chôdza po lane, geometrické tvary pre vkladanie- obkreslene,

prírodovedné činnosti -, ekológia- ochrana prírody , aké poznáme  stromy, vietor, lesné zvieratá, zaváraniny, hríby.

hry na von – púšťanie šarkanov, zbieranie gaštanov, dopravné situácie so semaforom na našom dvore,  pozorovanie prírody, chôdza v dvojiciach, agility, hra: husky poďte domov, telovýchovne aktivity na ihrisku

Tematické hry spoločná domácnosť,  zvieratá v lese,

Angličtina: zoznámenie, tvary, farby, lesné  zvieratá,

JEDÁLNY LÍSTOK NÁJDETE NA www.foodi.sk

všetky produkty sú vždy čerstvé, určené pre deti a ovocie je ošúpané a nakrájané.- zmeny sú vyhradené- stravu možno odhlásiť do 20 h deň dopredu na tel. č: 0902 634  123

  r.

Pridaj komentár